Profile Group - Logo

Assessment

De concurrentiekracht van een bedrijf wordt bepaald door de snelheid waaraan ze zich aanpast aan marktontwikkelingen. Een adequaat reactievermogen vereist flexibiliteit, efficiëntie en innovatie van de organisatie. Werknemers spelen hierin een cruciale rol. De ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden zijn noodzakelijk: op die manier kan de organisatie zo efficiënt mogelijk haar doeleinden bereiken.

Wat is een assessment?

Een assessment is een beoordelingsprogramma voor sollicitanten en/of medewerkers om hun vaardigheden en potentieel te schatten en beoordelen. Assessments verschillen per functie waar de persoon voor solliciteert en bestaan uit meerdere testen, simulaties, rollenspellen en een gedrags-interview. Hiernaast worden er intelligentie- en een persoonlijkheidstesten aan gekoppeld. Door deze tools wordt er een goed beeld geschetst van de kennis, vaardigheden, attitude en potentieel van een kandidaat.

Waarom een assessment?

Organisaties zijn zich steeds meer bewust van het belang van een dynamisch personeelsbeleid. Het succes van een onderneming is afhankelijk van dit beleid en de keuze van de juiste medewerkers.

Om medewerkers en toekomstige medewerkers te beoordelen, is het belangrijk dat een organisatie een goed beeld heeft van de competentievereisten voor alle functies. Dit maakt het beoordelingsproces van medewerkers en toekomstige medewerkers objectief meetbaar en praktisch bruikbaar bij de ontwikkeling van de human resources.

Wanneer een beroep doen op 'The Right Profile' assessment?

Het assessment team van 'The Right Profile', bestaat uit ervaren HR-specialisten die bedrijven helpen bij het identificeren van de vereiste competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) van een functie en het beoordelen van kandidaten die betrokken zijn bij de verschillende procedures:

 • Rekruteringen (voor zowel Interne als externe kandidaten);
 • Interne mobiliteit
 • Persoonlijke ontwikkeling

Hoe gaan we te werk?

'The Right Profile' assessment programma:

1. Intake

Dit is een gesprek tussen onze klant (HR + Line manager) en een van onze assessment specialists (Lead Assessor). Tijdens dit gesprek worden de noden nauwkeurig geanalyseerd en worden de belangrijkste competenties gedefinieerd die zullen worden onderzocht tijdens het eigenlijke assessment. Daarnaast wordt in dit gesprek de organisatie en zijn cultuur besproken.

2. Planning

Na het intakegesprek maakt de assessment Specialist (Lead Assessor) een op maat gemaakt assessment programma. Dit kan bestaan uit de volgende verschillende testen/oefeningen:

 • Redeneervermogen testen (algemeen, numeriek, verbaal)
 • Sociale vaardigheidstesten (onderhandelen, commercieel, leidinggeven)
 • Planning- & organisatietesten
 • Cognitieve vaardigheidstesten, zoals: MS-Office (Word, Excel, PowerPoint), talenkennis, boekhoudkundig, interpretatie van tabellen & grafieken...
 • Persoonlijkheidsvragenlijsten (gebaseerd op de ‘Big Five’ dimensies van een persoonlijkheid)
 • Motivatie, waarden en professionele oriëntatie (prestatiemotivatie, beroepswaarden)
 • Interactieve oefeningen
  • In basket (postvak) + presentatie oefeningen (prioriteren, leervermogen, inzicht, analytisch vermogen, visie, strategisch denken, presentatievaardigheid)
  • Groepsassessment oefeningen (samenwerken, teamrollen die de deelnemers aannemen, managementstijlen van de deelnemers, manier van samenwerken tussen mensen)
  • Rollenspellen (leiderschap, commercieel)

3. Het assessment center

 • Iedere kandidaat wordt door de Lead Assessor uitgenodigd voor het assessment center. Dit gebeurt ofwel in een kantoor van Profile Group (Brussel, Antwerpen, Luik, Nijvel) of in de kantoren van de klant.
 • Een assessment center duurt minimaal 4 uur en in de meeste gevallen 1 volledige dag. Sommige testen kunnen op voorhand online worden gedaan.
 • De Lead Assessor zal altijd vergezeld zijn van een Co-Assessor bij de observatie en evaluatie van de kennis, vaardigheden en attitude van een kandidaat.
 • Naast de testen en oefeningen wordt een gedragsinterview afgenomen zodat u een compleet beeld krijgt van de kandidaat.
 • Testresultaten worden objectief beoordeeld: individuele scores worden vergeleken met representatieve referentiegroepen op basis van opleidingsniveau. Kandidaten die deelnemen aan een (groeps-)assessment voor dezelfde functie, worden getoetst aan de specifieke noden van de organisatie en niet vergeleken met elkaar. We stimuleren kandidaten om samen te werken als collega’s in plaats van met elkaar te wedijveren.
 • Voor iedere competentie worden minimaal 2 testen/oefeningen gebruikt, om een zo nauwkeurig mogelijk resultaat te verkrijgen.

4. Analyse, beoordeling en rapportage

 • Telefonische terugkoppeling naar de klant kan gebeuren aan het eind van het assessment dag.
 • Schriftelijke terugkoppeling gebeurt, in principe, binnen 2 werkdagen na afname van het assessment.
 • Het individueel assessmentrapport geeft een nauwkeurig overzicht over de testresultaten en oefeningen en bevat een duidelijk geschiktheidsadvies inclusief toelichting rond de persoonlijke positieve, aandachts- en werkpunten van de kandidaat.
 • Omdat de terugkoppeling naar de kandidaat specifiek wordt afgesproken met de klant, zal iedere kandidaat tijdens de assessment dag uitleg krijgen over de wijze waarop deze feedback zal gebeuren + de timing hiervan. In ieder geval zal iedere kandidaat een uitgebreide telefonische en constructieve feedback krijgen van de Lead Assessor.

Rekruteringen

Coaching & training

Interne verschuivingen

Promoties

Waarom kiezen voor 'The Right Profile' Assessments?

Een assessment programma wordt altijd op maat gemaakt in functie van de noden van de klant en de te onderzoeken competenties van de kandidaat.

Een assessment kan worden afgenomen in het Nederlands, Frans of Engels.

De rapportage kan gebeuren in het Nederlands, Frans of Engels.

Bij ieder assessment zullen 2 assessors betrokken zijn: de Lead Assessor en de Co-Assessor.

Iedere assessor bij ‘The Right Profile’ is een ervaren HR-specialist, met ruime kennis van assessment methodes, interviewtechnieken, en competentiebeoordelingen.

Rapportage gebeurt binnen 2 werkdagen na afname van het assessment.

Ieder assessment rapport is duidelijk, accuraat, constructief en helder.

Meer weten?

Hans Verheij

Hans Verheij
Assessment Specialist

+32 473 71 51 14

hans@profilegroup.com