Pierre Dosogne
Group Talent Acquisition Manager - John Cockerill

“Profile Group, een betrouwbare partner die onze noden aanvult. De voorbije 4 jaar is het interne team van Profile Group erin geslaagd onze behoeften volledig te begrijpen, ons te helpen onze dagelijkse uitdagingen aan te gaan en onze ambities te overtreffen op het vlak van rekrutering, beheer en behoud van talent. ”

John Cockerill

Een nieuwe aanwervingsstrategie

  • Zorgen voor de aanwerving van het beste talent dat op de markt beschikbaar is, om John Cockerill in staat te stellen complexe technologische oplossingen met een hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen op het gebied van duurzame ontwikkeling en hernieuwbare energiebronnen.
  • Beheren van het wervingsproces op groepsniveau.
  • Organiseren van het beheer van de "contingent workforce" (consultants die voor de groep werken) via een MSP-dienst 
  • De mobiliteit tussen en binnen elke bedrijfssector verhogen 
  • Verbeteren van onze Employer Branding

RPO, Recruitment Process Outsourcing

Profile Group ondersteunt ons met een team van 4 senior recruiters die on-site zijn bij John Cockerill. Deze recruiters zijn zeer bekwaam op het gebied van het zoeken van kandidaten en kunnen omgaan met de zeer gespecialiseerde profielen die wij nodig hebben. Zij zijn hier om nieuw talent aan te trekken, maar ook om onze eigen kandidatendatabase voortdurend te beheren. Zij zijn belast met het verbeteren van ons wervingsproces en adviseren ons met name tijdens het delicate selectieproces. 

In deze rol zijn ze echte 'sparring partners' voor onze managers: ze helpen bij het definiëren van de functies, brengen hun kennis van de kandidatenmarkt in en ondersteunen bij elke stap, inclusief de onderhandeling voor het uiteindelijke aanbod dat ze in samenwerking met ons HR-team opstellen. 

Vandaag...

  • Een team van 4 actieve recruiters die volledig geïntegreerd zijn in de 5 business units binnen onze groep (Industrie, Defensie, Energie, Milieu, Diensten) en die alle nationale en internationale rekruteringen beheren. Ongeacht de markt (België, Frankrijk of de VS), zij beheren volledig alle rekruteringsopdrachten voor de groep. In 2021 was 27% van de door Profile Group beheerde aanwervingen bestemd voor de werving van talent voor onze entiteiten in Frankrijk en de VS.  
  • De kwalitatieve aanwerving van niet minder dan 380 talenten sinds het begin van onze samenwerking. 70% van deze aanwervingen had te maken met de ontwikkeling van projecten in verband met de overgang naar een energie- en milieuvriendelijker omgeving. We hebben talent kunnen aantrekken van grote internationale groepen, waardoor we ons ook buiten onze traditionele markten hebben kunnen positioneren. 

Consultant

Wat onze klanten zeggen

NULL