HR Trends

De dynamiek tussen werkgevers en kandidaten is omgekeerd

Article Trends-Tendances - Maart 2022

De arbeidsmarkt staat voor een grote uitdaging : bedrijven zoeken steeds meer werknemers, maar in het licht van de demographische verandering, het aantal kandidaten daalt. Hoe kunnen ze reageren ? We stelden de vraag aan Andrew Simmonds, CEO van Profile Group.

Welk advies geeft u aan bedrijven om personeel aan te werven?

Andrew Simmonds.

Andrew Simmonds : « De eerste hefboom voor actie is het belang van het waardevoorstel van de werkgever. Zij moet in staat zijn de kandidaat uit te leggen wat zij kan bieden; het is een kwestie van hem te overtuigen. De tweede is de uitvoering van een aanwervingsprocedure die niet te lang en niet te ingewikkeld is. Dan komen de Soft Values : de manier waarop het bedrijf mensen beschouwt, de manier waarop het management met de teams omgaat, enz. Hier raden wij aan dat de kandidaat de teams kan ontmoeten om een idee te krijgen van de job. Ten slotte zijn er aspecten die verband houden met functieomschrijving, salaris, evenwicht tussen werk en privéleven, tijdsflexibiliteit en autonomie. »

Passen organisaties deze recepten voldoende toe?

A. S. : « Veel bedrijven hebben de paradigmaverschuiving nog niet begrepen: de dynamiek tussen werkgevers en kandidaten is volledig omgekeerd. Tegen 2050 zal Europa ongeveer 95 miljoen minder mensen in de werkende leeftijd tellen. Nu al wordt 75% van de kandidaten die ons wervingsbedrijf aan bedrijven voorstelt, “gejaagd” ; anders gezegd, ze hebben al een baan. Met de gezondheidscrisis zijn de eisen van de kandidaten verder geëvolueerd. Zij vragen onder meer rechtstreeks op hoeveel dagen telewerk zij recht zullen hebben. Ook het management is aan het veranderen : we zijn veel meer in een samenwerkingsrelatie, minder hiërarschisch en de waardering voor het werk van medewerkers.. »

Wat adviseert u bedrijven nog meer te doen?

A. S. : « De nadruk moet worden gelegd op het gebruik van digitalisering van aanwervingsprocessen, niet alleen voor een beter beheer van de taken maar vooral om deze processen te vermenselijken en de ervaring voor de kandidaten zo aangenaam mogelijk te maken. Na een gesprek bijvoorbeeld, het is essentieel om de kandidaat snel feedback te geven, met een goed uitgelegd en transparant besluit. Dit geldt voor alle kandidaten, geaccepteerd of niet. Het is bekend dat ontevreden mensen tien keer meer praten dan tevreden mensen. »

#recruitment #job #career #futureofwork #nwow